Giải pháp phần mềm hóa đơn điện tử VN-Invoice

Hóa đơn điện tử là tập hợp các thông điệp dữ liệu điện tử về bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, được khởi tạo, lập, gửi, nhận, lưu trữ và quản lý bằng phương tiện điện tử( được quy định theo thông tư số 32/2011/TTBTC ban hành ngày 14/03/2011), Ứng dụng VN-Invoice cung cấp và hỗ trợ toàn diện đầy đủ các chức năng từ thông báo phát hành, xuất hóa đơn, gửi email, báo cáo tình hình sử dụng,… Hỗ trợ quản lý các loại hóa đơn: hóa đơn GTGT, hóa đơn bán hàng, phiếu xuất nhập kiêm vận chuyển nội bộ,….

 

 

 

 

 

 

abc

 

abc

 

Thibft kế web bởi Hoangweb.com