Hiển thị một kết quả duy nhất

Liên hệ

Hóa đơn điện tử là tập hợp các thông điệp dữ liệu điện tử về bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, được khởi tạo, lập, gửi, nhận, lưu trữ và quản lý bằng phương tiện điện tử được quy định theo thông tư số 32/2011/TTBTC ban hành ngày 14/03/2011          

Thibft kế web bởi Hoangweb.com